Rezervo fluturimin:  Kërkoni fluturimin  

MIRë SE ERDHëT TE KOMPANIA DARDANIA TRAVEL

 

Dardania was founded in Switzerland on 2004 with the aim of meeting the growing demands of

the aviation and tourism representation market. While airlines dominated our radar screen in the

beginning, what we quickly learned was that other segments of the tourism industry, such as tourist

promotion boards, hotel chains, cruise lines, car rental agencies, airports and attractions were

also looking for the unique global marketing network that we provide.


COVID-19 - INFO: Rregulloret e hyrjes për Zvicrën nga dita 08 Shkurt 2021


Ne si Tour Operator jemi të obliguar të njoftojmë te gjithë pasagjerët të cilët udhëtojnë për në Zvicër!
Udhëtimi për Zvicër / Urdhëresa mbi masat për të luftuar korona virusin (Covid-19) për udhëtimet ndërkombëtare zbatohen nga Data 08 Shkurt 2021 në lidhje me kufizimet e Pandemisë Covid-19. Respektimi i këtyre masave është përgjegjësi e çdo pasagjeri që obligohet ti sigurojë dokumentet e udhëtimit me aeroplan, dhe duhet ti prezantoj para procesit te cheek-in. - Rezultati negativ i testit PCR për të gjithë pasagjerët, jo më i vjetër se 72 orë, gjithashtu edhe për gjithë fëmijët( CHD, INF). - Rezultati i testit mund të paraqitet në formë letre ose në mënyrë elektronike. - Të gjithë udhëtarët duhet të regjistrohen janë te obliguar para se të hyjnë në Zvicër përmes linkut: https://swissplf.admin.ch/formular te regjistrohen dhe emalin e konfirmimit ta tregojnë ne check-ing, pas check-ingut pasagjeri e vendos numrin e vërtet te ulëses. Për informacion të mëtejshëm, ju lutemi kontaktoni BAG (Zyra Federale e Shëndetit Publik) direkt: https://www.bag.admin.ch Për çdo ndryshim nga ana e BAG (ministria a e shëndet sis Zviceranë) ne do te ju mbajmë ne kontakt. Për çdo pyetje shtesë ne lidhje me këto njoftime mos hezitoni te ne kontaktoni. Sinqerisht Dardania Travel +41443156262


Dardania Travel

dardaniabanner08092015